Totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester

GAGN Accounting AS er totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap med høyt kvalifiserte medarbeidere som setter kunden i fokus.

Totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester

GAGN Accounting AS er totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap med høyt kvalifiserte medarbeidere som setter kunden i fokus.

Skybasert regnskap

GAGN Accounting AS er totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap med høyt kvalifiserte medarbeidere som setter kunden i fokus.

Vår næringslivskunnskap gjør at du vil oppleve GAGN Accounting AS som en verdifull samarbeidspartner, og vår nære samhandling med seniorrådgivere i GAGN Consulting gir muligheter langt utover tradisjonell økonomistyring og regnskap.

Selskapets virksomhet er basert på bruken av et komplett forretningssystem med lagring i nettskyen. Ved å bruke dette systemet vil du til enhver tid få fullstendig og oppdatert oversikt over din bedrifts økonomiske situasjon. Resultat, banksaldo, utestående fordringer og gjeld er enkelt samlet i ett oversiktsbilde. Systemet krever ingen større investeringer, du betaler kun for bruken, og moduler tas i bruk etter behov. Dermed slipper du å kjøpe programvare, anskaffe server eller gjennomføre daglig vedlikehold/sikkerhetsrutine.Forretningssystemet og regnskapstjenestene vi tilbyr er for deg som enkelt ønsker kontroll på egen virksomhet. Du får umiddelbart innsyn og oversikt i helt oppdaterte tall og data, slik at systemet gir deg et godt beslutningsgrunnlag i sanntid.

Systemet omfatter funksjonalitet for regnskap og økonomi, budsjettering, bank, fakturering, lønn og reise, prosjekt og timeføring, logistikk, kunde- og leverandørreskontro. Alt du trenger for å være oppdatert.

Ta kontakt med våre rådgivere

Monica Strand Fitje
Rådgiver Accounting
+47 970 45 617
monica@gagn.no
Sindre Lauvås
Daglig Leder
+47 419 04 313
sindre@gagn.no
MAGNUS BENDAL REVHEIM
Rådgiver Accounting
+47 452 50 340
magnus@gagn.no

Regnskap

Sliter du med mange manuelle regnskapsprosesser? Øker bunken med papirdokumentasjon til stadig nye høyder? Går du og venter på månedens regnskapsavslutning? Står du klar til å starte egen virksomhet og ønsker enkle automatiserte løsninger for ditt regnskap?

Vi i GAGN Accounting legger vekt på at du skal ha enkel og god oversikt over virksomhetens nøkkeltall. Vi hjelper deg med å automatisere manuelle regnskapsprosesser slik at du kan bruke tiden din på verdiskaping i din virksomhet.

GAGN Accounting tilbyr regnskapstjenester og ivaretar din bedrifts behov for regnskap, lønn og rapportering. Vårt skybaserte regnskapsprogram gir deg full oversikt over økonomien i ditt selskap. Vi hjelper deg med å komme i gang med gode økonomirutiner, og sørger for et oppdatert regnskap som du har tilgang til hvor som helst, når som helst.

Våre regnskapstjenester

Våre regnskapstjenester er basert på bruken av et komplett forretningssystem med lagring i nettskyen. Ved å bruke dette systemet vil du til enhver tid få fullstendig og oppdatert oversikt over din bedrifts økonomiske situasjon.Resultat, banksaldo, utestående fordringer og gjeld er enkelt samlet i ett oversiktsbilde. Systemet krever ingen større investeringer, du betaler kun for bruken, og moduler tas i bruk etter behov.Dermed slipper du å kjøpe programvare, anskaffe server eller gjennomføre daglig vedlikehold/sikkerhetsrutine. Forretningssystemet og regnskapstjenestene som vi tilbyr er for deg som enkelt ønsker kontroll på egen virksomhet. Du får umiddelbart innsyn og oversikt, og systemet gir deg et godt sanntids beslutningsgrunnlag. Systemet omfatter funksjonalitet for regnskap og økonomi, budsjettering, bank, fakturering, lønn og reise, prosjekt og timeføring, logistikk, kunde- og leverandørreskontro. Alt du trenger for å være oppdatert.

Ta kontakt med våre regnskapsrådgivere

Monica Strand Fitje
Rådgiver Accounting
+47 970 45 617
monica@gagn.no
Sindre Lauvås
Daglig Leder
+47 419 04 313
sindre@gagn.no
MAGNUS BENDAL REVHEIM
Rådgiver Accounting
+47 452 50 340
magnus@gagn.no

Økonomistyring

Bruker du og din virksomhet mye tid og ressurser på å oppnå tilfredsstillende økonomistyring? Sliter du med mangelfull innsikt fordi ulike systemer ikke snakker sammen eller ikke er oppdatert? Har du tilgang til økonomisk informasjon når du trenger det?

I tillegg til regnskapstjenester tilbyr GAGN Accounting økonomistyring for din bedrift, slik at du kan bruke tiden din på å skape verdier i selskapet. Vi tar oss av bl.a. fakturering, likviditetsstyring, kundefordringer, post og regninger, samtidig som du får fullstendig oversikt over alle transaksjoner. Vi kvalitetssikrer regnskapet, sørger for gode økonomirutiner og bistår med administrativt arbeid knyttet til styring og internkontroll.

Benytter du deg av GAGN Accounting sine tjenester innen økonomistyring, trenger du i prinsippet ikke ha egen regnskapsavdeling. Du kan når som helst logge deg inn og få tilgang til oppdatert styringsinformasjon for din bedrift. Sammen skaper vi en effektiv og enklere hverdag.

Ta kontakt med våre rådgivere

Sindre Lauvås
Daglig Leder
+47 419 04 313
sindre@gagn.no

Virksomhetsanalyse

Er det mange rundt deg som støtter seg til oppleste og vedtatte ”sannheter” eller danner analyser grunnlaget for de verdier som skapes i din bedrift? Vet du for eksempel hvilke kunder og produkt du tjener penger på? Vil den planlagte investeringen lønne seg for bedriften?

Mange virksomheter tar seg ikke tilstrekkelig tid til analyse av de økonomiske driverne i sine beslutningsprosesser. Tid investert i planlegging og analyse er som regel vel anvendt tid, og gjennom en grundig kartlegging avdekkes muligheter og begrensninger. Ved bruk av GAGN Accounting sine regnskapstjenester kan analyser bygges på sanntidsinformasjon og du kan hele tiden sjekke at kart og terreng henger sammen.

I GAGN Accounting har vi rådgivere som kan hjelpe deg med å finne, bearbeide, tolke og presentere økonomiske data slik at du får et godt beslutningsgrunnlag og dermed kan ta de riktige beslutningene.

Ta kontakt med våre rådgivere

Sindre Lauvås
Daglig Leder
+47 419 04 313
sindre@gagn.no

Virksomhetsstyring

Har du god nok kjennskap til hva som danner grunnlag for god virksomhetsstyring? Hvordan bør ditt selskap sine strukturer være utformet? Har du oversikt over regelverk, retningslinjer og ansvarsfordeling? Har du optimalisert det økonomiske styringssystemet opp mot selskapets strategi, slik at dere effektivt avdekker muligheter og begrensninger i organisasjonen?

Det økonomiske styringssystemet er et sentralt verktøy i ledelsens, styrets og eiernes informasjonsgrunnlag. God informasjonsflyt om ressursbruk og resultater er nødvendig når selskapets viktige og langsiktige beslutninger fattes. Ved bruk av GAGN Accounting sine regnskapstjenester sikrer selskapet sanntids styringsinformasjon som gjør at beslutninger kan fattes basert på dagens situasjon.Alle bedrifter har en form for styringssystem, men ikke alle utformer styringssystemet med bestemte mål for øyet.

Vi i Gagn Accounting er bevisst på at mange små faktorer til sammen bidrar til suksess, og dette bør gjenspeiles i virksomhetens styringssystem.

Ta kontakt med våre rådgivere

Sindre Lauvås
Daglig Leder
+47 419 04 313
sindre@gagn.no