Totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester

GAGN Accounting AS er totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap med høyt kvalifiserte medarbeidere som setter kunden i fokus.

Totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester

GAGN Accounting AS er totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap med høyt kvalifiserte medarbeidere som setter kunden i fokus.

Virksomhetsanalyse

Er det mange rundt deg som støtter seg til oppleste og vedtatte ”sannheter” eller danner analyser grunnlaget for de verdier som skapes i din bedrift? Vet du for eksempel hvilke kunder og produkt du tjener penger på? Vil den planlagte investeringen lønne seg for bedriften?

Mange virksomheter tar seg ikke tilstrekkelig tid til analyse av de økonomiske driverne i sine beslutningsprosesser. Tid investert i planlegging og analyse er som regel vel anvendt tid, og gjennom en grundig kartlegging avdekkes muligheter og begrensninger. Ved bruk av GAGN Accounting sine regnskapstjenester kan analyser bygges på sanntidsinformasjon og du kan hele tiden sjekke at kart og terreng henger sammen.

I GAGN Accounting har vi rådgivere som kan hjelpe deg med å finne, bearbeide, tolke og presentere økonomiske data slik at du får et godt beslutningsgrunnlag og dermed kan ta de riktige beslutningene.

Ta kontakt med våre rådgivere

Sindre Lauvås
Daglig Leder
+47 419 04 313
sindre@gagn.no