Totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester

GAGN Accounting AS er totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap med høyt kvalifiserte medarbeidere som setter kunden i fokus.

Totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester

GAGN Accounting AS er totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester. Vi er et autorisert regnskapsførerselskap med høyt kvalifiserte medarbeidere som setter kunden i fokus.

Virksomhetsstyring

Har du god nok kjennskap til hva som danner grunnlag for god virksomhetsstyring? Hvordan bør ditt selskap sine strukturer være utformet? Har du oversikt over regelverk, retningslinjer og ansvarsfordeling? Har du optimalisert det økonomiske styringssystemet opp mot selskapets strategi, slik at dere effektivt avdekker muligheter og begrensninger i organisasjonen?

Det økonomiske styringssystemet er et sentralt verktøy i ledelsens, styrets og eiernes informasjonsgrunnlag. God informasjonsflyt om ressursbruk og resultater er nødvendig når selskapets viktige og langsiktige beslutninger fattes. Ved bruk av GAGN Accounting sine regnskapstjenester sikrer selskapet sanntids styringsinformasjon som gjør at beslutninger kan fattes basert på dagens situasjon.Alle bedrifter har en form for styringssystem, men ikke alle utformer styringssystemet med bestemte mål for øyet.

Vi i Gagn Accounting er bevisst på at mange små faktorer til sammen bidrar til suksess, og dette bør gjenspeiles i virksomhetens styringssystem.

Ta kontakt med våre rådgivere

Sindre Lauvås
Daglig Leder
+47 419 04 313
sindre@gagn.no