Seniorrådgivere med erfaring og lang fartstid

GAGN Consulting leverer resultater basert på lang erfaring fra industrien på nordvestlandet i tett samarbeid med kundene.

Seniorrådgivere med erfaring og lang fartstid

GAGN Consulting leverer resultater basert på lang erfaring fra industrien på nordvestlandet i tett samarbeid med kundene.

IT og Telecom

IT er en avgjørende del av alle prosesser og verdikjeder. Det er derfor viktig å ha en IT-strategi og handlingsplan som er forankret i den totale strategien til bedriften.

Intern IT-kompetanse i bedrifter er varierende, og mange har ikke mulighet eller ønske om å ha dette internt i organisasjonen selv. Daglig drift, tjenesten i sin helhet og support kan settes bort til en tredjepart, men ledelsen må ha oversikt over kritiske faktorer og kunne stole på at de forskjellige leverandørene leverer i henhold til bedriftens behov.

GAGN Consulting kan blant annet hjelpe din bedrift til å få den nødvendige oversikten og tryggheten gjennom IT-kartlegging og IT-prosjektledelse. Vi er leverandøruavhengig for å sikre integritet og kunne stå fritt i valg av den beste løsningen for deg som kunde.

IT-prosjektledelse

GAGN Consulting AS kan hjelpe din bedrift til å få den nødvendige oversikten og tryggheten gjennom en IT-kartlegging. Et godt utgangspunkt for å vurdere behov for IT-kartlegging er å stille følgende spørsmål: Å gjennomføre prosjekt innen IT, det være seg utvikling, innkjøp eller infrastruktur, kan være svært krevende om bedriften ikke innehar tilstrekkelig fagkompetanse og ressurser. Fallgruvene er mange. Ofte opplever man at IT-prosjekter blir langt dyrere enn først antatt, og prosessen kan fremstå som krevende og frustrerende. Det kan være mange ulike årsaker til dette, men noe vi ofte ser går igjen er: Utilstrekkelig spesifikasjonsarbeid, samt uformelle krav og forventninger. 

Sviktende kommunikasjon og dårlig teknisk formuleringsevne mellom kunde og leverandør. Undervurdering av internt behov for ressursbruk.Manglende plan og gjennomføring knyttet til test og implementasjon. Manglende plan og gjennomføring knyttet til opplæring og endringsledelse. GAGN Consulting kan tilby rådgivere med mange års erfaring innen ledelse av IT-prosjekter; alt fra mindre sourcing-prosjekter til store ERP-prosjekter. Vi kan fungere som bedriftens prosjektleder fra begynnelse til slutt, eller komme inn i faser der det er behov for ekstra ressurser.

Anskaffelse og Implementasjon

Anskaffelse og implementasjon av et IT-system er en krevende prosess som bl.a. forutsetter riktig kompetanse og ressurser for å oppnå et vellykket resultat. GAGN Consulting har IT-rådgivere som har lang erfaring med innføring av IT-systemer. Vi kan bistå i hele løpet fra a til å: Gjøre nødvendig kartlegging og analyse. Velge riktig system og avdekke potensialet for samspillet mot eksisterende systemer. Spesifisere og designe løsning i samarbeid med brukerne. Finne riktig leverandør og driftsmodell. Være prosjektleder for implementering inkl. test, opplæring og drift/endringsledelse.

GAGN Consulting har god kjennskap til aktuelle leverandører og deres styrker og svakheter. Dette bidrar til ytterligere å sikre gode leveranser der vi er i førersetet. Vi har spisskompetanse innen implementering og bruk av samhandlingssystemer basert på for eksempel Microsoft SharePoint.

IT-helsesjekk

GAGN Consulting AS kan hjelpe din bedrift til å få den nødvendige oversikten og tryggheten gjennom en IT-kartlegging. Et godt utgangspunkt for å vurdere behov for IT-kartlegging er å stille følgende spørsmål:Sårbarhet - Hvordan påvirker det oss om IT-systemene blir utilgjengelig i mer enn noen timer eller dager? En kartlegging gjennomgår hvilke rutiner og systemer som skal sørge for å sikre nødvendig oppetid for bedriften, samt om disse er gode nok.

Ta kontakt med våre rådgivere

Daniel Westervik
Konsulent
47 98 40 59 22
daniel@gagn.no
Norman Heggtveit
Seniorrådgiver Consulting
+47 480 09 614
norman@gagn.no
Robert Hansen
CIOTO Gagn IoT
+47 966 44 444
robert@gagn.no
Harald Lamborg
Seniorrådgiver Consulting
+47 909 58 423
harald@gagn.no
Eirik S. Nilssen
Seniorrådgiver Consulting
+47 996 28 333
eirik@gagn.no