Seniorrådgivere med erfaring og lang fartstid

GAGN Consulting leverer resultater basert på lang erfaring fra industrien på nordvestlandet i tett samarbeid med kundene.

Seniorrådgivere med erfaring og lang fartstid

GAGN Consulting leverer resultater basert på lang erfaring fra industrien på nordvestlandet i tett samarbeid med kundene.

Praktisk rådgivning

GAGN Consulting AS er et rådgivnings- og konsulentselskap bestående av seniorrådgivere med lang fartstid fra prosess- og vareproduserende industri, samt tjenesteytende næring.

GAGN Consulting tilbyr tjenester og strategisk planlegging som enkeltprosjekter eller som en del av en mer helhetlig utviklingsprosess for bedrifter der implementering og resultater står i fokus. Vi har et betydelig nettverk å spille på og kan påta oss oppdrag som krever stor kapasitet og/eller bred kompetanse. Vi leverer resultater i tett samarbeid med våre kunders organisasjon og tilstreber å bygge varige tillitsbaserte relasjoner.

Våre oppdragsgivere varierer fra små og mellomstore bedrifter til internasjonale konsern. Vi er også en pådriver innen forretningsutvikling/ rådgivning inn mot bransjer, nettverk og klynger. I GAGN Consulting AS har vi vår hovedvekt på gjennomføring og fungerer ofte som ledelsens ”verktøykasse”. Dette betyr at fokuset ligger på operasjonalisering av prosesser og prosjektgjennomføring er basert på analyser i forkant. GAGN Consulting sine erfarne rådgivere er godt skikket til å dekke de strategiske kompetanseområdene som gagner virksomheten.

Våre arbeidsprosesser bygger på at vi sammen med kunden erkjenner nåsituasjonen til virksomheten og setter de mål det er realistisk å strekke seg etter. For å sikre måloppnåelsen kartlegger, implementerer og målstyrer vi underveis for å sikre fremdrift og milepæler. Våre fagfelt og våre arbeidsprosesser visualiseres her:

Siste nytt fra bloggen

Ta kontakt med våre rådgivere

Daniel Westervik
Konsulent
47 98 40 59 22
daniel@gagn.no
Gry Helene Stavseng
Prosjektleder Consulting
+47 917 78 545
gry@gagn.no
Norman Heggtveit
Seniorrådgiver Consulting
+47 480 09 614
norman@gagn.no
Robert Hansen
CIOTO Gagn IoT
+47 966 44 444
robert@gagn.no
Håvard Fanum
Seniorrådgiver Consulting
+47 901 83 423
havard@gagn.no
Harald Lamborg
Seniorrådgiver Consulting
+47 909 58 423
harald@gagn.no
Are Prytz Berset
Daglig leder
+47 928 45 304
are@gagn.no
Eirik S. Nilssen
Seniorrådgiver Consulting
+47 996 28 333
eirik@gagn.no