Seniorrådgivere med erfaring og lang fartstid

GAGN Consulting leverer resultater basert på lang erfaring fra industrien på nordvestlandet i tett samarbeid med kundene.

Seniorrådgivere med erfaring og lang fartstid

GAGN Consulting leverer resultater basert på lang erfaring fra industrien på nordvestlandet i tett samarbeid med kundene.

Prosjektledelse

Gagn Consulting har dyktige konsulenter med bred erfaring fra prosjektledelse og prosjektkoordinering. Vi bistår våre klienter med å initiere, gjennomføre og avslutte prosjekter på en strukturert måte og med metodikk basert på anerkjente prosjektstandarder.

Gagn kan lede enkeltprosjekter, men også være en ressurs som hjelper bedriften med å styre programmer eller håndtere en portefølje med prosjekter. 

Vi har, gjennom deltakelse i store prosjekter til offentlig og privat sektor, opparbeidet tung og bred prosjektledelseskompetanse, men vil alltid skalere tilnærming og metodikk til kundens størrelse og modenhet innen prosjektgjennomføring. Våre prosjekter kjennetegnes av å bli levert på tid og innenfor avtalte rammer.Vi bruker til daglig vår prosjektledererfaring til å bistå både små og store kunder i forbindelse med alt fra valg og implementering av IKT-løsninger til omstillings- og organisasjonsutviklingsprosjekter. Vi gjennomfører også ekstern kvalitetssikring av prosjekter.

Ta kontakt med våre rådgivere

Andor Bjørke
Seniorrådgiver
+47 91692497
andor@gagn.no
Daniel Westervik
Konsulent
47 98 40 59 22
daniel@gagn.no
Gry Helene Stavseng
Prosjektleder Consulting
+47 917 78 545
gry@gagn.no
Sindre Lauvås
Daglig Leder
+47 419 04 313
sindre@gagn.no
Norman Heggtveit
Seniorrådgiver Consulting
+47 480 09 614
norman@gagn.no
Robert Hansen
CIOTO Gagn IoT
+47 966 44 444
robert@gagn.no
Håvard Fanum
Seniorrådgiver Consulting
+47 901 83 423
havard@gagn.no
Harald Lamborg
Seniorrådgiver Consulting
+47 909 58 423
harald@gagn.no
Are Prytz Berset
Daglig leder
+47 928 45 304
are@gagn.no
Eirik S. Nilssen
Seniorrådgiver Consulting
+47 996 28 333
eirik@gagn.no