Tilbake til oversikt

Advokatfirmaet Judicia og Gagn Consulting inviterer til frokostseminar om GDPR 5. april kl 09:00

11. Mars 2019
Av:
Daniel Westervik

De nye reglene (personopplysningsloven og GDPR) som trådte i kraft sommeren 2018 handler i stor grad om gode holdninger og rutiner for hvordan man behandler sine ansatte og kunders personopplysninger. For mange har det vært uklart hva innholdet i de nye reglene er og hva en som firma må foreta seg.

Advokatfirmaet Judicia og GAGN Consulting mener at problemstillingen løses best ved å behandle det juridiske aspektet og den praktiske/tekniske gjennomføringen samlet. Vi tar bedriftene med på en “GDPR-reise” fra A til Å, hvor en på enklest mulig måte sikrer riktig etterlevelse av reglene - hvilket er viktig både for å unngå straffesanksjoner og for å sikre fornøyde kunder og ansatte.

Se invitasjon

Om frokostseminaret

Frokostseminaret vil ta for seg hovedtrekkene i “GDPR-reisen”, herunder reglenes formål og innhold, og hvordan en implementerer disse. Det avholdes to foredrag á 30 minutter fra kl 09:00 til kl 10:00. Judicia og GAGNs foredragsholdere er tilgjengelige for spørsmål både før og etter foredragene.

Seminaret er myntet på bedriftens øverste beslutningstaker(e) og de som står for gjennomføringen, samt den eller de som i praksis skal sørge for at rutinene etterleves. Dette kan f.eks. være daglig leder og/eller styreleder sammen med IT-ansvarlig og/eller den administrasjonsansvarlige.

Om Advokatfirmaet Judicia:

Advokatfirmaet Judicia DA er et moderne advokatfirma som bygger på solid erfaring, høy faglig kompetanse og integritet, og tilgjengelighet for våre klienter. Vi dekker både privatpersoner, næringslivet og det offentliges behov for juridisk bistand. Våre advokater kombinerer høy juridisk kompetanse med forretningsforståelse, bransjekunnskap og handlekraft, bl.a. på personvernområdet, for å tilby beste rådgivning og service.

Om GAGN:

GAGN Consulting AS er et rådgivnings- og konsulentselskap bestående av seniorrådgivere med lang fartstid fra IT, prosess- og vareproduserende industri, samt tjenesteytende næring.

I GAGN Consulting AS har vi hovedvekt på gjennomføring og fungerer ofte som ledelsens ”verktøykasse”.

Meld deg på her! (Begrenset antall plasser.)

Seminaret er gratis.

Tid: 5. april kl 0900-1000 (Dørene åpner kl 08:30 og vi er tilgjengelige for spørsmål og samtaler også i etterkant)

Sted: Grimmergata 5, 6002 Ålesund

Eirik Nilssen - Gagn Consulting AS
Seniorrådgiver
Mail TLF: 996 28 333
Anette Schei - Advokatfirmaet Judicia
Advokatfullmektig
Mail TLF: 922 07 578

Ta kontakt for mer informasjon

Ta kontakt med oss for mer informasjon om denne artikkelen.
Tilbake til oversikt