Tilbake til oversikt

IT-outsourcing til lavkostland

23.10.2017
Av:
Eirik S. Nilssen

Outsourcing til lavkostland er et svært relevant tema innen IT, både for tradisjonelle drifts- og supporttjenester, men i større og større grad også innen utvikling og kodeproduksjon. Gjennom 12 år med prosjektledelse innen IT har Gagn Consulting mye erfaring innen dette temaet, og det er betimelig å komme med noen tips og innspill til våre kunder og interessenter, som kanskje vurderer dette i en eller flere sammenhenger.

Først og fremst må man være klar over at det totale kostnadsbildet ved outsourcing er langt mer komplekst enn å sammenligne timepriser. Det er riktig at man kan klare å presse timeprisene knyttet til utvikling ned til en fjerdedel av hva man må betale i Norge, men det stiller også langt høyere krav til den norske oppdragsgiveren:

 • Kravspesifikasjoner og løsningsbeskrivelser må være ekstremt detaljerte. Dette er en helt annen kultur, hvor man sjeldent stiller kritiske spørsmål eller utfordrer oppdragsgiver og autoriteter, sammenlignet med et typisk «vestlig» arbeidsmiljø. Er det ikke beskrevet i detalj, kan man ofte ikke forvente at det blir adressert.

 • Kulturforståelse. For å fortsette litt på temaet fra forrige punkt, er det å forstå parten i India (eller andre sammenlignbare land) essensielt for å klare å følge opp en leveranse eller prosjekt.

 

 • Svært ofte fremstår kommunikasjonen som veldig positiv, uten at den reelle situasjonen gjenspeiler dette. Om man ikke jobber mot en dedikert prosjektleder eller technical lead, som både er «senior» i miljøet samt er vant til å jobbe med vestlige oppdragsgivere, er erfaringene våre at problemer underkommuniseres for ikke å miste ansikt. I tillegg er det en sterk autoritetsrespekt, så selv om dine forslag kan være mindre ideelle fra deres tekniske ståsted, aksepteres de ofte uten diskusjon. På direkte spørsmål om «ting går bra», vil man risikere å få et «ja» selv om status i beste fall er gult.

 

 • Ressursbehov og kostnader. Det er viktig at oppdragsgiver er klar over at man må sette av mer ressurser intern enn hva man normalt ville gjort på et oppdrag utført innen     landegrensene. Det vil gå med mer tid på oppfølging, prosjektledelse, kvalitetskontroll, testing og dessverre ser vi også ofte at en del arbeid typisk må gjøres på nytt grunnet nevnte utfordringer. Direktekostnaden på det siste punktet trenger ikke nødvendigvis å være SÅ voldsom grunnet de lave timeprisene, men går ofte ut over prosjektplaner og milepæler. Det er også verdt å være klar over at der man hos oss normalt sett betaler for utført arbeid pr. time, er det langt mer normalt i en outsourcing-situasjon å måtte betale pr. ressurs pr. dag – ergo vil en del av besparelsen på direkte timepris bli spist opp.

 

Eksempel fra andre bransjer

Et godt eksempel på et dramatisk sprikende kostnadsbilde er rapporten som er omtalt i Teknisk Ukeblad vedrørende plattformer som bygges i Asia for norsk oljebransje. Produktene det gjelder er ikke sammenlignbare, men utfordringene er i høyeste grad de samme:

https://www.tu.no/artikler/fersk-rapport-asia-prosjektene-pa-norsk-sokkel-har-kostet-samfunnet-70-milliarder-kroner-i-merkostnader/409632

Konklusjonen fra 11 plattform-prosjekter er at de norske verftene leverte billigere totaltprosjekter, selv om kontraktsprisen i utgangspunktet var langt lavere i Asia.

 

Så hva bør man gjøre?

Dette varierer selvsagt case-by-case, men her er i alle fall noen generelle råd som kan hjelpe på veien:

 • Først og fremst må man være bevisst på HVA man outsourcer. Husk at det er stor verdi i å sitte på detaljkunnskap om egne tjenester og kjerneprodukter. Deler av løsninger som er mer generiske og kan karakteriseres som «kodeproduksjon» er typisk gode kandidater.

 • Bruk tid på å finne en god partner, og sørg for å få CV’er for hele teamet. Det er ikke uvanlig praksis at det benyttes en senior som fremstår som kontakten mot oppdragsgiver, for så å bruke juniorer til mesteparten av produksjonen – noe som gir bedriften deres en betydelig avanse på timene.

 • Godt grunnarbeid. Sørg for at grunnarbeidet som gjøres av bedriften din, altså kravspesifikasjoner, løsningsbeskrivelser og lignende, er svært grundige og så vanntette som mulig.

 • Invester en del tid ved oppstart til å bli kjent med prosjektgruppen  gjennom videokonferanser, og slik at alle i teamet føler eierskap og ansvar. Dette vil bidra til at de ikke er redde for å si ifra om noe oppleves som utfordrende eller direkte feil.

 • Innfør en metode som gjør at løsningen blir testet og verifisert løpende i mindre leveranser. Dette vil nødvendigvis kreve mer av bedriften din underveis, men samtidig sørge til at man unngår store overraskelser  når det nærmer seg kritiske leveranser.

 • Bruk tid på å kvalitetssikre avtaleverk, slik at du som oppdragsgiver     kan holde tilbake deler av betaling til leveransene er aksepterte.

 • Bedriften din bør ha et forhold til  en del tekniske sider av samarbeidet, som krav til sikkerhet hos teamet  som jobber for dere, hvordan infrastrukturen er, hvilke tilganger de skal ha / trenger, og hvilke data som må eksponeres.

 

Så, lønner outsourcing seg?

Outsourcing kan absolutt lønne seg, under gitte forutsetninger. Det krever at du som oppdragsgiver vet hva du går til. Det krever at arbeidet har en viss størrelse for at man skal tjene inn det ekstra arbeidet man må investere internt på de lavere timeprisene. Og ikke minst krever det at man er bevisst på de kulturelle utfordringene man møter i det daglige.

Har du behov for råd eller hjelp?

Har du noen spørsmål knyttet til temaet, eller ønsker en prat med oss rundt prosjektledelse eller lignende? Ikke nøl med å ta kontakt!

Ta kontakt for mer informasjon

Eirik S. Nilssen
Seniorrådgiver
+47 996 28 333
eirik@gagn.no
Tilbake til oversikt