Tilbake til oversikt

Reiseregning – hva er kravene?

23.10.2018
Av:
Monica Strand Fitje

Det er strenge krav til innholdet i en reiseregning, og disse kan for mange virke omfattende. Hva er de faktiske kravene?

Det er strenge krav til innholdet i en reiseregning, og disse kan for mange virke omfattende. Hva er de faktiske kravene?

En reiseregning skal inneholde opplysninger om:

 • Arbeidsgivers navn og adresse
 • Ansattes navn, adresse og skriftlig eller elektronisk underskrift
 • Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst
 • Formålet med utgiften
 • Hvilket arrangement arbeidstaker har deltatt på.

Refusjon av utgifter

I henhold til bokføringsloven er det et tydelig dokumentasjonskrav for å få reiseutgifter dekket av arbeidsgiver. Den ansatte må levere kvitteringer eller annen dokumentasjon med bilag.

Når kvitteringer mangler på småutgifter som f.eks. parkering, buss o.l. kan en allikevel få refundert sine utlegg ved å levere en underskrevet reiseregning, som angir kommunikasjonsmiddelet som er benyttet og billettpris på strekningen.

Refusjon av utgifter til kost – dokumentasjonskrav

Ved refusjon av bevertningsutgifter skal det fremgå formålet med bevertningen, navnet på de personer som bevertningen omfatter og navnet på den virksomheten de representerer.

I henhold til merverdiavgiftsloven § 8 – 3 første ledd er det ikke fradragsrett for inngående mva. på utgifter til kost til virksomhetens innehaver, ledelse eller ansatte.

Refusjon av utgifter til overnatting – dokumentasjonskrav

Kjøp av overnattingstjenester til bruk i avgiftspliktig virksomhet har fradragsrett for inngående mva. på overnattingen. Dersom overnattingen gjelder representasjon eller sosiale arrangement vil det ikke være fradragsrett for mva.

Overnatting og servering, samt mva. må spesifiseres hver for seg.

Diettgodtgjørelse

Diettgodtgjørelse med overnatting. Ved overnatting må reiseregningen også inneholde opplysninger om:

 • Navn og adresse for overnattingssted
 • Type overnatting (hotell, pensjonat, eller privat innkvartering)
Diettsats
 • 6 – 12 timer: kr. 297,-
 • Over 12 timer: kr. 552,-
Diettgodtgjørelse uten overnatting (Diettsatser f.o.m. 22.06.18)
 • 6 – 12 timer: kr 297,-
 • Over 12 timer: kr 552,-
Endringer i 2019 – I statsbudsjettet 2019 foreslår regjeringen å redusere de skattefrie dagdiettene til
 • 6 – 12 timer: kr 200,-
 • Over 12 timer: kr 400,-

Bilgodtgjørelse

Arbeidstakere som benytter egen bil til yrkes- og tjenestekjøring, kan få utbetalt bilgodtgjørelse

Ved krav om bilgodtgjørelse må reiseregningen inneholde de normale opplysningskravene for en reiseregning og de skal også inneholde:

 • Fremstilling av reiseruten med angivelse av utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer
 • Totalt utkjørt distanse, beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller

Oversikt over satser

Man har rett til å kreve 3.9 km. pr. kilometer, de siste 40 ørene vil da bli skattepliktig for arbeidstakeren. Dersom man ikke har gode regnskapssystemer til å fange opp dette så kan fort arbeidet med å innberette denne skattbare andelen koste mer enn det man faktisk får ekstra utbetalt så her kan det være lurt å sjekke opp dette før man lager reiseregningen.

Ta kontakt for mer informasjon

Sindre Lauvås
Daglig Leder
+47 419 04 313
sindre@gagn.no
Tilbake til oversikt