Våre verdier og rådgivere

Tillit: Kundene og samarbeidspartnerne våre skal alltid kunne stole på oss. Vi er ærlige i vår kommunikasjon og leveranse.
Nærhet: Vi skal være lett tilgjengelig der hvor virksomhetene til daglig jobber med sine utfordringer.
Leveranseevne: Vi skal samlet kunne levere rett kompetanse når kunden trenger det.
Kompetanse: Vi utnytter vår kunnskap, erfaring, strukturkapital, nettverk og personlige egenskaper i våre leveranser.
Raushet: Vi unner hverandre, kundene og våre samarbeidspartnere suksess.
Are Prytz Berset
Daglig leder
+47 928 45 304
are@gagn.no
Curriculum Vitae

13 års toppledererfaring fra ulike bransjer. Internasjonal erfaring. Erfaring fra transaksjoner, styre og Corporate Governance og omfattende endringsprosesser.

Spisskompetanse

Endringsledelse, strategiutvikling, prosjektledelse, produktutvikling, organisasjonsutvikling, innovasjon og entreprenørskap.

Se profil på LinkedIn
Eirik S. Nilssen
Seniorrådgiver Consulting
+47 996 28 333
eirik@gagn.no
Curriculum Vitae

10 års rådgivererfaring fra IT-bransjen 4 års rådgivererfaring rundt prosess, dokumentasjon og opplæring

Spisskompetanse

Prosjektledelse, IKT prosessforbedring, IKT Sourcing, behovkartlegging, systemutvikling, portalteknologi og dokumentstyringssystemer.

Se profil på LinkedIn
Gry Helene Stavseng
Prosjektleder Consulting
+47 917 78 545
gry@gagn.no
Curriculum Vitae

16 års erfaring fra næringsutvikling og som prosjektleder i lokale, nasjonale og internasjonale utviklings- og forskningsprosjekt i privat og offentlig sektor, samt akademia. Styre- og ledererfaring fra bedrifter i ulike bransjer.

Spisskompetanse

Prosjekt- og prosessledelse, næringsutvikling, strategiutvikling, innovasjon og entreprenørskap

Se profil på LinkedIn
Harald Lamborg
Seniorrådgiver Consulting
+47 909 58 423
harald@gagn.no
Curriculum Vitae

26 års rådgivererfaring fra IT-bransjen. Styreerfaring fra flere bedrifter.

Spisskompetanse

Prosjektledelse, IKT og portalteknologi.

Se profil på LinkedIn
Håvard Fanum
Seniorrådgiver Consulting
+47 901 83 423
havard@gagn.no
Curriculum Vitae

12 års ledererfaring fra møbelindustri. 14 års rådgivererfaring. Styreerfaring fra flere bedrifter.

Spisskompetanse

Prosjektledelse, produksjon/logistikk, prosessoptimalisering, strategi og ledelse.

Se profil på LinkedIn
MAGNUS BENDAL REVHEIM
Rådgiver Accounting
+47 452 50 340
magnus@gagn.no
Curriculum Vitae

Siviløkonom fra UIS. 5 års erfaring innen økonomi, regnskap og bedriftsrådgivning.

Spisskompetanse

Regnskap og økonomiske styringssystem.

Se profil på LinkedIn
Monica Strand Fitje
Rådgiver Accounting
+47 970 45 617
monica@gagn.no
Curriculum Vitae

Bachelor i Økonomi og Administrasjon fra NTNU Ålesund. Studiespesialisering innen økonomisk styring.

Spisskompetanse

Regnskap

Se profil på LinkedIn
Norman Heggtveit
Seniorrådgiver Consulting
+47 480 09 614
norman@gagn.no
Curriculum Vitae

10 års internasjonal ledererfaring i logistikk og produksjon, 10 års bedriftsrådgivningserfaring.

Spisskompetanse

Prosjektledelse, endringsledelse, produktutvikling og systemimplementering samt logistikk og operasjonsledelse.

Se profil på LinkedIn
Ole André Grebstad
Seniorrådgiver GAGN Consulting
+47 97 60 35 95
ole@gagn.no
Curriculum Vitae

20 år erfaring fra maritim bransje, hvorav 10 år fra salg og markedsutvikling og entreprenørskap.

Spisskompetanse:

Ledelse, analyse, strategi og utarbeidelse av planer, prosessdefinering & forbedring

Se profil på LinkedIn
Robert Hansen
CIOTO Gagn IoT
+47 966 44 444
robert@gagn.no
Curriculum Vitae

12 års prosjektleder/rådgiver- og salgs-erfaring.

Spisskompetanse

IoT, Digitalisering, prosjektledelse, innkjøp, produktutvikling, forretningsutvikling, B2B-salgsutvikling, E-Commerce, Inbound-Marketing, digital strategi, Telecom & kommunikasjonsteknologi og systemimplementering.

Se profil på LinkedIn
Sindre Lauvås
Daglig Leder
+47 419 04 313
sindre@gagn.no
Curriculum Vitae

Autorisert regnskapsfører, Bachelor in Business Administration. 2 års erfaring fra bank og finans og 6 års erfaring innen regnskapsbransjen.

Spisskompetanse

Regnskap, shipping, bank

Se profil på LinkedIn