HjemTjenesterKonsulenteneBloggKontaktBli en av oss

Juridisk rådgivning, kartlegging og implementering av prosesser innen GDPR.

GDPR er noe som treffer alle bedrifter og omfanget kan variere fra enkle grep til store prosjekter for å komme i samsvar. I samarbeid med Advokatfirmaet Judicia DA leverer vi juridisk og teknisk kompetanse for å få dette på plass.

GDPR-forskriftens formål er å beskytte privatpersoners eierskap til personlige data, og pålegger databehandlere (i denne sammenheng: din bedrift) å etterfølge et sett med regler. I Norge er det Datatilsynet som har fått i oppdrag å følge opp og revidere implementasjon av dette. De har også fått myndighet til å pålegge utbedringer hos databehandler, og i ytterste konsekvens skrive ut bøter opp til 20% av årlig omsetning.

Sammen med Advokatfirmaet Judicia DA gjennomfører vi en initiell kartlegging av bedriften, der vi bl.a. ser på:

  • Roller og prosesser knyttet til etterlevelse av GDPR-kravene.
  • Analyserer hvilke data i bedriften som omfattes av GDPR, og hvorvidt det er hjemmel for å behandle disse.
  • Kartlegger hvilke IT-systemer som lagrer GDPR-relevante data.
  • Vurderer kvaliteten på de lovpålagte GDPR-dokumentene selskapet må ha på plass.

For de fleste SMB-firma kan vi levere dette til en fastpris på 20.000 kroner.

Om bedriften i etterkant av denne kartleggingen innser at man ikke har tid, ressurser eller kompetanse internt til å gjennomføre implementasjonen av tiltakene som er påkrevd for å komme i samsvar med GDPR, kan Advokatfirmaet Judicia DA og GAGN bistå med dette også. Vi vil da:

  • Utarbeide alle nødvendige dokumenter.
  • Definere nødvendige roller og prosesser.
  • Utarbeide en konkret handlingsplan med nødvendige tiltak knyttet til IT-systemene som er berørt av GDPR.

Vi gjennomfører også foredrag innen dette feltet, og kan holde dette for næringsforeninger, organisasjoner eller bedriftsinternt.

Noen av kundene vi har jobbet med innen GDPR

No items found.

Mer om GDPR

Ingen artikler om denne tjenesten er skrevet ennå!

Les mer om andre tjenesteområder

Har du spørsmål om hva vi kan gjøre for deg innen GDPR? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Eirik S. Nilssen
Seniorrådgiver
+47 996 28 333eirik@gagn.no