HjemTjenesterKonsulenteneBloggKontaktBli en av ossPå-tversERP-forum Nordvest

På tvers - et utviklingsprogram for mellomledere

På tvers er et program for personlig utvikling av mellomledere på tvers av bransje, erfaring, kunnskap og nettverk. Programmet består av fire to-dagers samlinger, én halvdags-samling, egen personlig utviklingsplan og oppfølging mellom samlingene. Samlingene går over et helt år. Vi planlegger nå kull 3 av På tvers.

Ta gjerne kontakt med Stefan N. Halck for en uforpliktende prat.
stefan@gagn.no / 900 58 033
Det starter med deg selv

To dagers samling

Din rolle og ditt ståsted er utgangspunktet for ditt lederskap. Hvordan du utøver ledelse av deg selv og andre, er med på å påvirke kulturen, retningen og endringer i virksomheten din.​

Stikkord for samlingen: ​

 • personlig utvikling​
 • takle stress og følelser​
 • kommunikasjon
Hvor skal du?

To dagers samling

Du må vite hvor du er, for å vite hvor du skal. Hva betyr strategien for meg som mellomleder, hvordan kan ledergruppen være et verktøy for meg, og hvilke spilleregler i næringslivet må jeg forholde meg til.​

Stikkord for samlingen: ​

 • strategiens betydning for meg som leder​
 • verktøy for å jobbe strategisk​
 • arbeidslivets lov og rett i praksis​
 • ledergrupper og ledelse av disse
Samarbeid på tvers

To dagers samling

Samarbeid på tvers i virksomheten, og å få alle til å dra sammen.​

Stikkord for samlingen: ​

 • sammensetning og utvikling av team​
 • ledelse av endringsprosesser​
 • prosjekt (organisering, oppfølging, ledelse og verktøy)​
 • delegering
Medarbeidere = suksess

To dagers samling

Dine medarbeidere er ditt viktigste verktøy for å lykkes. Det handler om å gjøre hverandre god.​

Stikkord for samlingen: ​

 • medarbeiderutvikling​
 • case

Mellomledere trenger faglig og personlig utvikling

Hovedmålgruppe for programmet “På tvers" er mellomledernivået. Vi har skapt en arena på tvers av bransjer, erfaring, ledelse og nettverk. På tvers skal bidra til faglig oppdatering og personlig utvikling av mellomledere i vår region.

Kjenner du deg igjen i noen av disse utsagnene?
 • Jeg ønsker å utvikle meg som leder og medarbeider
 • Jeg kjenner på et behov for personlig og faglig utvikling
 • Jeg ønsker å heve kompetansen min og bli tryggere i min rolle
 • Jeg utøver personalledelse, med eller uten personalansvar
 • Jeg er en motivert mellomleder med flere års erfaring
 • Jeg ser verdien av erfaringsutveksling med andre mellomledere i tilsvarende situasjon
 • Jeg er toppleder med ansvar for mellomledere som jeg ønsker skal utvikle seg som leder og medarbeider

Svarte du ja, på noen av disse? Da er du eller dine mellomledere i vår målgruppe!

Programmet passer flere

Målgruppen for programmet er bred og vil variere fra bedrift til bedrift hvem som inngår som «mellomleder». Samtidig kan mellomlederrollen i en stor bedrift ha klare likhetstrekk med en daglig leder i en mindre bedrift. Programmet passer begge de kategoriene.

Deltakerne på kull 1 har gitt svært gode tilbakemeldinger

Hva er det viktigste du sitter igjen med etter å ha deltatt på På tvers?​
«Ny og nyttig kunnskap om ledelse, personlig utvikling og viktigheten av læring»​
«Økt kunnskap, trygghet og selvtillit i min rolle»​
«Bedre evne til å utføre lederrollen»​
«Har gjort arbeidshverdagen lettere»​
«Bevisstgjøring av rollen som mellomleder»​
«Blitt trygg på egne avgjørelser»​
«Gode verktøy»​
«Forum for erfaringsdeling»

«God ledelse er viktig for å utvikle gode medarbeidere, konkurransedyktige selskap og en bærekraftig region. På tvers vil være et viktig verktøy for å utvikle ledere i vårregion, og jeg er glad for å få lov til å bidra inn i dette».
- Anne Holstad, Jets Vacuum AS - fasilitator På tvers 2022/2023
Ina Schjøtt Brackman, ISB CO-ACTIVE AS - fasilitator På tvers kull 1 2022/2023
«Å beherske coachende ferdigheter og selvledelse er uvurderlig i lederrollen! Lær å lytte, støtte og utfordre slik at du tenner engasjement og inspirasjon hos dine medarbeidere og slik dere bruker det beste av dere selv.»
Ina Schjøtt Brackman, ISB CO-ACTIVE AS - fasilitator På tvers kull 1 2022/2023
Karsten Sævik, Norwegian Electric Systems AS - fasilitator På tvers kull 1 2022/2023
"Systematisk og kontinuerlig forbedring – hvorfor er det så viktig da?"
Karsten Sævik, Norwegian Electric Systems AS - fasilitator På tvers kull 1 2022/2023
Anne Holstad, Jets Vacuum AS - fasilitator På tvers kull 1 2022/2023
«God ledelse er viktig for å utvikle gode medarbeidere, konkurransedyktige selskap og en bærekraftig region. På tvers vil være et viktig verktøy for å utvikle ledere i vår region, og jeg er glad for å få lov til å bidra inn i dette.»
Anne Holstad, Jets Vacuum AS - fasilitator På tvers kull 1 2022/2023
Maria Elena Kvalen, SANDS Advokatfirma DA - fasilitator På tvers kull 1 2022/2023
«Fra et arbeidsrettslig perspektiv ser vi at rollen som mellomleder kan være særlig krevende. Å ha grunnleggende kunnskap om arbeidslivets spilleregler er både nyttig og nødvendig i møte med de utfordringer og problemstillinger man jevnlig står overfor.»
Maria Elena Kvalen, SANDS Advokatfirma DA - fasilitator På tvers kull 1 2022/2023

Fasilitatorer

Et team av seniorrådgivere fra Gagn med praktisk bedriftserfaring på tvers av bransjer og organisasjoner, vil utgjøre kjernen av fasilitatorene. I tillegg vil dyktige gjester bidra på utvalgte tema og seksjoner.

Les mer om På tvers - Utviklingsprogram for mellomledere

På tvers ønsker å sette søkelyset på viktigheten av lederutvikling på mellomledernivået.

Mellomlederen har ofte en utfordrende og krevende hverdag, og står i en posisjon mellom toppleder, medarbeidere og kollegaer. På tvers ønsker å rette søkelyset på mellomlederen som bedriftens viktige ressurs, og gjennom programmet bidra til kompetanseheving og fokus for å realisere virksomhetens strategier og mål.

Vi har tro på lederutvikling, erfaringsbasert kunnskap og relasjonsbygging på tvers av bransjer, erfaring og nettverk. På tvers ønsker å være et bidrag til mellomlederen, for der igjennom å øke verdiskapningen og konkurranseevnen for næringslivet på Nordvestlandet.

På tvers – Utviklingsprogram for mellomledere benytter Everything DiSC® som verktøy til refleksjon, samtaler, dialog, egenutvikling og trening. Deltagerne vil før oppstart bli kontaktet av sertifisert Everything DiSC® veileder fra Gagn, for gjennomføring av verktøyet Everything DiSC®. Besvarelsen gjøres digitalt, og tar ca 30 minutter.

Everything DiSC® vil være et sentralt verktøy for personlig og faglig utvikling, for å forstå seg selv og andre bedre, for å utvikle mer effektiv adferd og kommunikasjon, og dermed skape bedre forutsetninger for gode resultat. Everything DiSC® vil danne grunnlag for utarbeidelse av din personlige utviklingsplan. Dette gjøres i samarbeid mellom deg som deltager og sertifisert veileder fra Gagn. Utviklingsplanen ferdigstilles etter første samling, og benyttes av deltageren gjennom programmet.

Programmet går over nesten et helt år og vil gi deltagerne faglig utvikling, økt lederforståelse, veiledning, personlig utvikling og et nettverk på tvers av andre ledere i tilsvarende posisjon i ulike bransjer.

Fasilitatorer fra Gagn

Gry Helene Stavseng gry@gagn.no tlf 917 78 545
Håvard Fanum havard@gagn.no tlf 901 83 423
Mariann V. Reite mariann@gagn.no tlf 901 10 808
Nina Fuglebakk, nina@gagn.no tlf 992 36 255
Stefan N. Halck, stefan@gagn.no tlf 900 58 033

Gjestefasilitatorer for første kull av På tvers 2022/2023 var:

Anne Holstad, HR-direktør hos Jets Vacuum AS (Lederskap og viktigheten av personlig utvikling)
Maria Elena Kvalen, Advokat og Partner hos SANDS Advokatfirma DA (Arbeidslivets lov og rett)
Ina Schjøtt Brackman, Master Certified Coach hos ISB CO-ACTIVE AS (Coaching)
Karsten Sævik, Interim Management Director hos Norwegian Electric Systems AS (Konflikthåndtering)

Praktisk info og pris

Pris; kr 65.000,- eks. mva. pr deltager. Ved flere deltagere fra samme arbeidsgiver, kr 60.000,- eks. mva. fra og med deltager nr. 2. Deltageravgiften dekker fire to-dagerssamlinger (inkl. måltider eks. drikke), personlig oppfølging mellom samlingene, Everything DiSC® og kullsamling (inkl. måltid eks. drikke) etter endt program. Overnatting og reise til samlingssted er ikke inkludert, men vi anbefaler likevel overnatting da kveldene også benyttes til faglig innhold og diskusjoner.

Begrenset antall og bindende påmelding. Påmelding løpende.

Ta kontakt stefan@gagn.no eller tlf 900 58 033 for nærmere avtale.

Påmelding

Påmelding løpende. Ta kontakt stefan@gagn.no eller tlf 900 58 033 for nærmere avtale.
Det er begrenset antall plasser og bindende påmelding.

Takk, din påmelding er mottatt. Du vil bli kontaktet med mer informasjon!
Oops! Noe gikk galt under innsendingen av skjemaet!

Har du spørsmål eller ønsker en prat om
På tvers
- Utviklingsprogram for mellomledere?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Stefan N. Halck
Salgs- og Markedssjef
+47 900 58 033stefan@gagn.no