HjemTjenesterKonsulenteneBloggKontaktBli en av ossPå-tvers

Utviklingsprogram for mellomledere

Gagn lanserer personlig utvikling på tvers, et program for mellomledere. Et program på tvers av bransje, erfaring, kunnskap og nettverk. Samlinger over et helt år med faglig oppdatering og personlig utvikling.

Mellomledere på tvers

Hovedmålgruppe for “På tvers – Utviklingsprogram for mellomledere” er du som mellomleder. Vi ønsker å skape en arena på tvers av bransjer, erfaring, ledelse og ditt nettverk. På tvers vil bidra til faglig oppdatering og personlig utvikling av mellomledere i vår region.

Kjenner du deg igjen i noen av disse utsagnene?
 • Jeg ønsker å utvikle meg som leder og medarbeider
 • Jeg kjenner på et behov for personlig og faglig utvikling
 • Jeg ønsker å heve kompetansen min og bli tryggere i min rolle
 • Jeg utøver personalledelse, med eller uten personalansvar
 • Jeg er en motivert mellomleder med flere års erfaring
 • Jeg ser verdien av erfaringsutveksling med andre mellomledere i tilsvarende situasjon

Svarte du ja, på noen av disse? Da er du i vår målgruppe!

Målgruppen er stor og vid, og vil variere fra bedrift til bedrift hvem som inngår i sekkeposten «mellomleder». Samtidig kan mellomlederrollen i en stor bedrift ha klare likhets trekk med en daglig leder i en mindre bedrift. Dette programmet passer til begge de kategoriene.

Vi møtes på tvers av Nordvestlandet. De fire samlingene deles inn slik:

Det starter med deg selv

31. aug. – 1. sept. 2022 Sagafjord Hotel, Sæbø

Din rolle og ditt ståsted er utgangspunktet for ditt lederskap. Hvordan du utøver ledelse av deg selv og andre, er med på å påvirke kulturen, retningen og endringer i virksomheten din.

 • Innledning og forventningsavklaringer
 • Selvinnsikt med basis i Everything DiSC®-verktøyet
 • Lederskap og viktigheten av personlig utvikling v/Anne Holstad, HR-direktør, Jets Vacuum AS
 • Personlig utvikling
 • Lederrollen
 • Kommunikasjon
Hvor skal du?

9. - 10. nov. 2022 Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik

Du må vite hvor du er, for å vite hvor du skal. Hva betyr strategi for meg som mellomleder, hvordan kan ledergruppen være et verktøy for meg, og hvordan er næringslivets jus som jeg må forholde meg til.

 • Strategiens betydning for meg som leder
 • Verktøy for å jobbe strategisk
 • Arbeidslivets lov og rett i praksis v/Maria E. Kvalen, Advokat og Partner, SANDS Advokatfirma DA
 • Lederstiler
 • Ledergrupper og ledelse av disse
 • Ledergruppen som verktøy
Samarbeid på tvers

25. - 26. jan. 2023 Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik

Samarbeid på tvers i virksomheten, og få alle til å dra sammen. Coaching, selv ledelse og gode prosesser hjelper deg til å levere gode resultat.

 • Sammensetting og utvikling av team
 • Coaching v/Ina Schjøtt Brackman, Master Certified Coach, ISB CO-ACTIVE AS
 • Ledelse av endringsprosesser
 • Prosjekt – organisering, oppfølging, ledelse og verktøy
 • Delegering
Medarbeidere = suksess

29. - 30. mars 2023 Sagafjord Hotel, Sæbø

Dine medarbeidere er ditt viktigste verktøy for å lykkes. Det handler om å gjøre hverandre god.

 • Medarbeiderutvikling
 • Konflikthåndtering v/Karsten Sævik, Interim Management Director, Norwegian Electric Systems AS
 • Case med basis i gjennomgåtte tema
 • Evaluering av program
 • Veien videre

På tvers består av flere steg, inkludert fire samlinger. Hver samling går over to dager. Mellom hver samling blir du fulgt opp individuelt, knyttet til din personlige utviklingsplan.

Steg 1: Gjennomføring av Everything DiSC Workplace® og individuell oppfølging

Steg 2: Samling 1 Sagafjord Hotel, Sæbø, 31. aug. - 1. sept. 2022

Steg 3: Individuell oppfølging og utarbeidelse av personlig utviklingsplan (deltager og veileder)

Steg 4: Samling 2 Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik, 9. - 10. nov. 2022

Steg 5: Individuell oppfølging

Steg 6: Samling 3 Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik, 25. - 26. jan 2023

Steg 7: Individuell oppfølging

Steg 8: Samling 4 Sagafjord Hotel, Sæbø, 29. - 30. mars 2023

På tvers avsluttes med kullsamling i Ålesund 8. juni 2023

Etter endt program er det vår ambisjon at du som mellomleder fremstår tryggere i din rolle, har fått et nytt nettverk med andre ledere og at du har gjennomgått en prosess hvor du har utviklet deg faglig og personlig.

«God ledelse er viktig for å utvikle gode medarbeidere, konkurransedyktige selskapog en bærekraftig region. På tvers vil være et viktig verktøy for å utvikle ledere i vårregion, og jeg er glad for å få lov til å bidra inn i dette».
- Anne Holstad, Jets Vacuum AS
Ina Schjøtt Brackman, ISB CO-ACTIVE AS
«Å beherske coachende ferdigheter og selvledelse er uvurderlig i lederrollen! Lær å lytte, støtte og utfordre slik at du tenner engasjement og inspirasjon hos dine medarbeidere og slik dere bruker det beste av dere selv.»
Ina Schjøtt Brackman, ISB CO-ACTIVE AS
Karsten Sævik, Norwegian Electric Systems AS
"Systematisk og kontinuerlig forbedring – hvorfor er det så viktig da?"
Karsten Sævik, Norwegian Electric Systems AS
Anne Holstad, Jets Vacuum AS
«God ledelse er viktig for å utvikle gode medarbeidere, konkurransedyktige selskap og en bærekraftig region. På tvers vil være et viktig verktøy for å utvikle ledere i vår region, og jeg er glad for å få lov til å bidra inn i dette.»
Anne Holstad, Jets Vacuum AS
Maria Elena Kvalen, SANDS Advokatfirma DA
«Fra et arbeidsrettslig perspektiv ser vi at rollen som mellomleder kan være særlig krevende. Å ha grunnleggende kunnskap om arbeidslivets spilleregler er både nyttig og nødvendig i møte med de utfordringer og problemstillinger man jevnlig står overfor.»
Maria Elena Kvalen, SANDS Advokatfirma DA

Fasilitatorer

Et team av seniorrådgivere fra Gagn med praktisk bedriftserfaring på tvers av bransjer og organisasjoner, vil utgjøre kjernen av fasilitatorene. I tillegg vil dyktige gjester bidra på utvalgte tema og seksjoner.

Les mer om På tvers - Utviklingsprogram for mellomledere

På tvers ønsker å sette søkelyset på viktigheten av lederutvikling på mellomledernivået.

Mellomlederen har ofte en utfordrende og krevende hverdag, og står i en posisjon mellom toppleder, medarbeidere og kollegaer. På tvers ønsker å rette søkelyset på mellomlederen som bedriftens viktige ressurs, og gjennom programmet bidra til kompetanseheving og fokus for å realisere virksomhetens strategier og mål.

Vi har tro på lederutvikling, erfaringsbasert kunnskap og relasjonsbygging på tvers av bransjer, erfaring og nettverk. På tvers ønsker å være et bidrag til mellomlederen, for der igjennom å øke verdiskapningen og konkurranseevnen for næringslivet på Nordvestlandet.

På tvers – Utviklingsprogram for mellomledere benytter Everything DiSC Workplace® som verktøy til refleksjon, samtaler, dialog, egenutvikling og trening. Deltagerne vil før oppstart bli kontaktet av sertifisert Everything DiSC® veileder fra Gagn, for gjennomføring av verktøyet Everything DiSC Workplace®. Besvarelsen gjøres digitalt, og tar ca 30 minutter.

Everything DiSC Workplace® vil være et sentralt verktøy for personlig og faglig utvikling, for å forstå seg selv og andre bedre, for å utvikle mer effektiv adferd og kommunikasjon, og dermed skape bedre forutsetninger for gode resultat. Everything DiSC Workplace® vil danne grunnlag for utarbeidelse av din personlige utviklingsplan. Dette gjøres i samarbeid mellom deg som deltager og sertifisert veileder fra Gagn. Utviklingsplanen ferdigstilles før første samling, og benyttes av deltageren gjennom programmet.

Programmet går over nesten et helt år og vil gi deltagerne faglig utvikling, økt lederforståelse, veiledning, personlig utvikling og et nettverk på tvers av andre ledere i tilsvarende posisjon i ulike bransjer.

Fasilitatorer fra Gagn

Geir S. Vik gsv@gagn.no tlf 481 97 437
Gry Helene Stavseng gry@gagn.no tlf 917 78 545
Nina Fuglebakk nina@gagn.no tlf 992 36 255
Håvard Fanum havard@gagn.no tlf 901 83 423

Gjeste fasilitatorer

Anne Holstad, HR-direktør hos Jets Vacuum AS (Lederskap og viktigheten av personlig utvikling)
Maria Elena Kvalen, Advokat og Partner hos SANDS Advokatfirma DA (Arbeidslivets lov og rett)
Ina Schjøtt Brackman, Master Certified Coach hos ISB CO-ACTIVE AS (Coaching)
Karsten Sævik, Interim Management Director hos Norwegian Electric Systems AS (Konflikthåndtering)

Praktisk info og pris

Introduksjonspris for første kull; kr 59.990,- eks. mva. pr deltager. Ved flere deltagere fra samme arbeidsgiver er prisen kr 55.000,- eks. mva. fra og med deltager nr. 2. Deltageravgiften dekker fire to-dagerssamlinger (inkl. måltider eks. drikke), personlig oppfølging mellom samlingene, Everything DiSC Workplace® og kullsamling (inkl. måltid eks. drikke) etter endt program. Overnatting og reise til samlingssted er ikke inkludert, men vi anbefaler likevel overnatting da kveldene også benyttes til faglig innhold og diskusjoner.

Begrenset antall og bindende påmelding. Påmeldingsfrist snarest. Ta kontakt gsv@gagn.no eller tlf 481 97 437 for nærmere avtale.

Påmelding

Påmelding snarest. Ta kontakt gsv@gagn.no eller tlf 481 97 437 for nærmere avtale.
Det er begrenset antall plasser og bindende påmelding.

Takk, din påmelding er mottatt. Du får straks en bekreftelse på e-post.

Husk å sjekk Spam/Useriøs e-post mappen din for sikkerhets skyld!
Oops! Noe gikk galt under innsendingen av skjemaet!

Har du noen spørsmål eller lurer på noe mer om På tvers - Utviklingsprogram for mellomledere,
ta kontakt med meg for en uforpliktende prat.

Geir S. Vik
Seniorrådgiver
+47 481 97 437gsv@gagn.no