REKNA AS ER Totalleverandør av regnskaps- og økonomitjenester

Gjennom vårt datterselskap Rekna AS kan vi ivaretar din bedrifts behov for regnskap, lønn og rapportering. Rekna benytter skybaserte regnskapssystemer som gir deg full oversikt over økonomien i ditt selskap.

EN FREMTIDSRETTET AKTØR MED MODERNE OG SKYBASERTE REGNSKAPSLØSNINGER

Digitaliseringen er i ferd med å endre hvordan vi bearbeider og konsumerer informasjon - også innen regnskap. Med skybaserte regnskapsløsninger kan du få tilgang til oppdatert regnskapsinformasjon for din bedrift, der du er og når du ønsker det. Det betyr ikke bare at du får bedre oversikt, men at du har tilgang til oppdatert informasjon når viktige beslutninger skal tas. Automatisering og digitalisering av manuelle regnskapsoppgaver frigjør dessuten tid som du heller kan bruke på verdiskaping i din virksomhet.

Rekna leverer effektive og moderne regnskapsløsninger tilpasset behovet i din bedrift. Rekna tilbyr alle regnskapstjenester innen bokføring, rapportering, prosjektregnskap, likviditetsstyring, lønn m.m. Med kompetanse som strekker seg utover tradisjonell økonomistyring og regnskap og fokus på helheten i verdikjeden, er Rekna en verdifull samarbeidspartner for deg og din bedrift.

Les mer om Rekna på www.rekna.no.