Tilbake til oversikt

Juridisk rådgivning, kartlegging og implementering av prosesser innen GDPR

21. Mai 2019
Av:
Daniel Westervik

Gagn har gått i samarbeid med Judicia DA for kunne hjelpe bedrifter med å bli i samsvar med de nye reglene for personvern i EU, GDPR. Vi har gått sammen for å sikre at man har dokumentasjon og prosesser på plass, både juridisk og teknisk. Vi bistår bedrifter til å være klar dersom man får datalekkasje, innspeksjon, kunder ønsker å slette data samt generell data/Informasjon sikkerhet.

Brudd på regelverket kan medføre bøter på opptil 20 millioner euro eller 4 % av bedriftens totale, globale omsetning.

Hovedpunkter fra GDPR er:

•    Strenge krav til rettslig grunnlag for all behandling av personopplysninger

•    Personopplysninger kan kun benyttes til det opprinnelige innsamlingsformålet

   eller nært beslektede formål

•    Styrket plikt til dokumentasjon av rettslig grunnlag, avtaler med underleverandører,

   behandlingsformål og -rutiner

•    Rett til innsyn i egne personopplysninger hos bedrifter og rett til å bli slettet

•    Skjerpede krav til samtykke, som bl.a. må være uttrykkelig og skriftlig

Hvorfor tilbyr Advokatfirmaet Judicia og Gagn tjenesten sammen?

Vi ser en mangel på fusjonert kraft med juridisk kompetanse og IT-kompetanse i vår del av landet. Ettersom GDPR består av juss anvendt på et livs- og forretningsområde som i stor grad er basert på teknologi, er det naturlig å tilby disse tjenestene samlet. Dette innebærer store fordeler, blant annet ved at en allerede fra start, og ved utarbeidelsen av ny dokumentasjon og nye rutiner, har fokus på de beste og mest praktiske løsningene, som bedriften skal benytte seg av i årene som kommer. GDPR stiller også krav til kontinuerlig etterlevelse. Ny dokumentasjon og gode rutiner er ikke uten videre i samsvar med regelverket om en måned eller om et år. Det oppstår endringer både hos bedriftene i måten de behandler personopplysninger på og hvilke opplysninger en benytter seg av, og i utøvelsen av regelverket gjennom utvikling av praksis hos både de norske og europeiske datatilsyn og domstoler. Også her ligger det store fordeler i å ha oppdatert kompetanse i form av juss og teknologi i ryggen, da ulike behov sannsynligvis vil melde seg med tiden.

Hva kan Advokatfirmaet Judicia og Gagn bidra med?

Advokatfirmaet Judicia og Gagn bistår med å skape en effektiv og håndterlig plattform, slik at din bedrift kan være trygg på at personopplysningene til deres ansatte, leverandører og kunder ivaretas på en trygg måte, og at bedriften opererer i samsvar med regelverket


Gagn Consulting AS

Gagn er et rådgivnings- og konsulentfirma med spisskompetanse innen IT-strategi, digitalisering og endringsledelse.

Våre seniorrådgivere jobber alltid tett sammen med bedriftens ledelse for å sikre vellykkede leveranser, og spiller på erfaring fra nærmere 300 bedrifter gjennom 15 års virke på Nordvestlandet. Typiske oppdrag for oss er ofte i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi, der vi hjelper våre kunder med å etablere vellykkede digitale strategier, levere større IT-prosjekter eller bistå i anskaffelsesprosesser. Våre rådgivere har ikke bare teknologisk bakgrunn, men også tung erfaring innen verdikjede, organisasjonsutvikling, produksjon, logistikk, strategi, ledelse og økonomi.

Besøk oss i Langelandsv. 17, 6010 Ålesund, eller ta kontakt på +47 996 28 333

Du kan også sende en e-post til post@gagn.no

Advokatfirmaet Judicia DA

Judicia er et moderne advokatfirma som bygger på solid erfaring, høy faglig kompetanse og integritet, og tilgjengelighet for våre klienter.

Vi dekker både næringslivets og det off entliges behov for juridisk bistand på et bredt spekter av rettsområder, blant annet innen kontraktsrett, arbeidsrett, tvisteprosess og personvern (GDPR). Ved å kombinere høy juridisk kompetanse med forretnings-forståelse, bransjekunnskap og handlekraft tilbyr våre advokater den beste rådgivning og service.

Besøk oss på toppen av Grimmerhaugen i Grimmergata 5, 6002 Ålesund, eller ta kontakt på +47 70 30 44 00

Du kan også sende en e-post til post@judicia.no

Ta kontakt for mer informasjon

Eirik S. Nilssen
Seniorrådgiver
+47 996 28 333
eirik@gagn.no
Tilbake til oversikt