Tilbake til oversikt

Cyber- og informasjonssikkerhet i Møre og Romsdal

02.02.2018
Av:
Gry Helene Stavseng

Bekymringen for trusselen fra cyberkriminalitet øker stadig, og vi ser at et stort antall virksomheter har vært utsatt for cyberhendelser i løpet av det siste året.

1 av 2 har opplevd cyberangrep i Møre og Romsdal.

9 av 10 mener ledelsen har for lite fokus på cybersikkerhet, viser ny undersøkelse som Gagn, PwC og ÅKP står bak.

50 norske virksomhetsledere, IT-ledere og sikkerhetsspesialister har delt sine tanker om ulike forhold knyttet til cyberkriminalitet. De har besvart spørsmål knyttet til blant annet ledelsens involvering i virksomhetens sikkerhetsarbeid og i hvilken grad de er klare til å etterleve kravene til GDPR - EUs nye personvernforordning som trer i kraft 25. mai 2018.

Fire av ti møringer ble svindlet av “direktøren”

Fire av ti ble svindlet i Møre og Romsdal det siste året. Et eksempel er “direktørsvindel” hvor en kriminell utgir seg for å være leder i virksomheten og ber de ansatte overføre store summer til den kriminelles konto. – Øk kompetansen for å bedre cyber- og informasjonssikkerheten i bedriftene, oppfordrer Gry Helene Stavseng, i Gagn.

Vi er blitt mer bekymret for hackerne

Seks av ti er mer bekymret for cyber-kriminalitet nå enn for ett år siden. Det viser en undersøkelse som 50 bedrifter i Møre og Romsdal har svart på. Undersøkelsen er gjennomført i et samarbeid mellom PwC, Gagn AS og ÅKP med klyngene GCE Blue Maritime Cluster, Blue Legasea og Norwegian Rooms.  

Dårligere stilt i Møre og Romsdal enn i resten av landet

Ni av ti mener ledelsen har for lite fokus på cybersikkerhet i Møre og Romsdal. På nasjonal basis er tallet seks av ti. – Det er viktig at både styre og ledelse i bedriftene setter i verk tiltak knyttet til cyber- og informasjonssikkerhet, fortsetter Stavseng.

***

Rapporten fra undersøkelsen som er gjennomført av PwC, Gagn og ÅKP finner du her:

https://markedsportal.pwc.no/brandportal/pwcportal/public/detail/390?token=2c2b0214f0f973c77fa90d7f0e869a70

Ta kontakt for mer informasjon

Gry Helene Stavseng
Prosjektleder
+47 917 78 545
gry@gagn.no
Tilbake til oversikt