Tilbake til oversikt

Hvilken IoT tilkoblingsteknologi skal vi bruke?

09.08.2017
Av:
Robert Hansen

Tingenes internett (IoT) er utvilsomt fremtiden for norske bedrifter, men hvilket tilkoblingsteknologi skal man velge for sine produkter?

IoT teknologien går raskt framover, noe som åpner muligheten for at flere og flere dagligdagse gjenstander kan koble seg til Internett. Dette gir konsumenter, bedrifter og organisasjoner tilgang til store databaser som igjen kan hjelpe dem til å operere mer effektivt. En økende mengde produkter blir allerede i dag koblet sammen; forbruksvarer som tannbørster, biler og kjøleskap, til produksjonsutstyr og industrielle maskiner.

Alt dette kan altså utstyres med sensorer for å videresende viktige data om bruk, drift, feilsøking, status, oppgraderingsbehov og plassering for å nevne noe.

Utviklingen innenfor IoT-teknologien har skapt et økosystem med et bredt utvalg av tilkoblingsmuligheter. Dette kan være et minefelt for bedrifter som ikke har kompetansen eller erfaring på området.

Så spørsmålet gjenstår, hvilken tilkoblingsteknologi skal man bruke?

Flere konnektivitets teknologier å velge.

Wide Area Connectivity (lang rekkevidde):

IoT er i dag avhengig av trådløs teknologi på korte rekkevidder, for eksempel Wi-Fi, Zigbee og Bluetooth. Det er imidlertid trådløs IOT-tilkobling over store områder - vanligvis flere kilometer - som stimulerer markedsveksten. Det er to typer IoT-tilkoblingsteknologier som kan brukes når avstanden er stor.

IoT via ulisensiert spektrum

Det "ulisensierte spektrumet" bruker radiosignaler til å sende data. De to hovedteknologiene som kobles på denne måten, er Sigfox og LoRa.

Siden det ulisensierte spektrumet er åpent for alle, og siden der er ikke er operasjonsregler eller standardisering, er datatransmisjonen sårbar for forstyrrelser fra andre radiosignaler som overføres ved bruk av de samme frekvensene.

De støttes i dag bare av et lite antall leverandører og det er altså en stor begrensning hvis ditt IoT-produkt trenger å flytte internasjonalt (for eksempel logistikk eller flåtestyring) , men hvis du overvåker statiske elementer, som små bygninger, vinduer, dører, veier, miljøforhold eller CCTV-kamera, kan dette alternativet være riktig å bruke. En annen viktig faktor er også spørsmålet om kostnader, ettersom IoT via ulisensiert spektrum kan gi lavere produksjonskostnader.

Standardisert tilkoblingsteknologi:

Standardiserte tilkoblinger bruker lisensiert spektrum som tilhører telekomoperatørene; Vi kaller dette for «Cellular IoT. Sensorer med denne tilkoblingsteknologien støttes ved hjelp av 4G-dataforbindelse. I Norge satser Telenor og Telia på standarden NB-IoT. Dette er en ny teknologi som gjenbruker de 4G signalene som allerede er her. Man trenger med andre ord ikke å bygge ut et nytt nett. Siden teknologien er basert på 4G teknologien er den også sikrere enn andre åpne standarder. I tillegg er selve teknologien utviklet på en slik måte at sensorene bruker svært lite batteri, de er virksomme selv der dekningen er så dårlig at vi ikke kan ha en samtale med mobiltelefonene våre. Det betyr at flere ting som før har vært utenfor dekning og ting som det har vært for dyrt å koble opp til nett (på grunn av kostnadene med å ha ekstern strømtilførsel eller behov for regelmessig batteribytte) nå kan kobles til nett. NB-IoT åpner dermed opp helt andre muligheter for tingenes internett enn vi har i dag.

Ny teknologi innenfor omprogrammerbar SIM-teknologi (eSIM) vil også styrke NB- IoT.  Med andre ord gjør omprogrammerbare SIM-kort det mulig for produsentene å legge inn et virtuelt SIM-kort i et produkt, en maskin eller et kjøretøy. Med eSIM trenger man altså ikke lenger et fysisk SIM-kort. Man trenger kun å laste ned et elektronisk SIM-kort til enheten for å komme på nett.

Det er altså ikke behov for individuelle SIM-kort og operatøravtaler i alle land som produktet ditt opererer i.

Industrieksperter er sikre på sine fremtidsutsikter for cellulær IoT fordi den tilbyr en felles, åpen, standardisert og sikker arkitektur. Ericssons estimerer at det vil være 1,5 milliarder mobiltilknyttede IoT-enheter innen 2022, opp fra rundt 400 millioner ved utgangen av 2016. På samme måte forventer Machina Research at mobiltilknyttede IoT-enheter vil vokse til 2,2 milliarder innen 2025.

Hvilken nettverksteknologi som passer best til ditt produkt vil avhenge av en rekke faktorer. Har ditt firma selv noen idéer og tanker rundt digitalisering, står våre dyktige rådgivere klare til å hjelpe dere. Enten det er en stor bedrift som trenger spisskompetanse eller det er en gründer som trenger hjelp til å realisere en idé – vi har kompetansen og erfaringen du trenger.

Gagn har bl.a. samarbeid med Disruptive Technologies og Telenor. Vi er klare til å dele vår kunnskap med bedrifter som ønsker å ta fremtidens kommunikasjonsstandard i bruk.

Vi bistår våre klienter med å initiere, gjennomføre og avslutte prosjekter på en strukturert måte og med metodikk basert på anerkjente prosjektstandarder. Dette kan gjøres gjennom vårt samarbeid med Protomore (laboratorium/prototypeverksted), eller utplassering av våre dyktige rådgivere i ditt miljø.

Ta kontakt for mer informasjon

Ta kontakt med oss for mer informasjon om denne artikkelen.
Tilbake til oversikt