Tilbake til oversikt

Hvordan påvirker «IoT» bedriftens ERP-løsning?

30.01.2017
Av:
Robert Hansen

Med nye trender som IoT, robotteknologi og økt automatisering i industrisektoren, utvikles programvaren kontinuerlig for å holde tempoet.

Enterprise Resource Planning (ERP) er programvare som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder, som CRM, ordre/tilbud, innkjøp, lagerstyring, produksjon, forsendelse og økonomi. Målet med ERP er å håndtere virksomhetens informasjon på tvers av organisasjonen og tilfredsstille bedriftens behov for styring.

Det globale forretningslandskapet har endret seg vesentlig de siste årene. I dag er bedrifter mer fragmenterte. Mange opererer med globale og mobile arbeidsstyrker og bedriftsinfrastruktur strekker seg utover «brannmuren».

Medarbeiderne er på farten og man har tilgang på forretningsdata via apper på mobiltelefoner, tabletts og laptops.

En annen viktig trend som skjer i næringslivet, særlig i industrisektoren, er IoT, eller tingenes internett på norsk. Med "ting" mener vi smarte sensorer som er festet til maskiner, produksjonsdeler og samlebånd. Disse sammenkoblede sensorene genererer en stor mengde operasjonsdata og denne informasjonen kan utveksles for å gjennomføre korrigerende tiltak eller varslinger. IoT tar automatisering i industrisektoren til et nytt nivå, og dette nye paradigmeskiftet i produksjonssammenheng er kjent som «Industry 4.0» eller Industrial Internet of Things.

 

Sensorer genererer store data

Produsenter kan nå overvåke alle ledd i produksjonslinjen takket være rimelig sensorteknologi. Men for å gjøre dataene anvendbar, må det være aktivert AI og smarte algoritmer, slik at sensorene kan fungere autonomt og foreta uavhengige og riktige beslutninger. De har kognitive evner til kontinuerlig å lære av tidligere handlinger - og bli mer intelligente over tid.

Etter hvert som Industry 4.0 modnes, åpnes det muligheter som ikke bare effektiviserer prosesser, men gir også beslutningstakere tilgang til sanntidsdata for å ta bedre beslutninger og handle raskere.

Tradisjonelle applikasjoner som CRM og ERP er fortsatt viktige forretningsmessige verktøy, men det er viktig at de tilpasser seg den raskt utviklede teknologien innenfor IIoT.

I 2018, forventer man å se flere applikasjoner som analyserer forretningsdata fra ulike kilder for å gi bedre forretningsinnsikt. Programmene skal støtte samarbeid og legge til rette for datatilgang gjennom grensesnittene. Kunstig intelligens og avansert analyse vil også forandre disse applikasjonene, noe som gjør dem mer forutsigbare og prediktive.

I en tidsalder av roboter, kunstig intelligens og IoT, vil man ha behov for smarte ERP-system.

ERP-systemer strekker seg til skyen, og vil etter hvert bli en eneste sky (Software-as-a-Service-basert) eller tilgjengelig som en hybridløsning. I tillegg til å være en kostnadseffektiv løsning, gir SaaS-modellen en god fleksibilitet og tilgang til data når som helst fra hvilken som helst plassering. Bedrifter av alle størrelser overfører infrastruktur og data-økosystemer til skyen. Disse systemene fjerner byrden av oppgraderinger og styring, frigjør verdifulle ressurser for å fokusere på innovasjon og forretningsvekst.

Videre vil skybaserte ERP-systemer ha innebygd intelligens, aktivert av smarte algoritmer. Dette betyr at plattformen vil tilby mer kraftige analyser og predikative evner. Dette vil gjøre ERP-systemene i stand til å samle data på egen hånd, behandle det i sanntid, komme til konklusjoner og ta nødvendige tiltak før problemet eskalerer.

ERP-systemer vil også ha mulighet til å produsere informasjon raskere enn noensinne for å hjelpe bedrifter til å gjøre smartere beslutninger og gi et helhetlig og mer omfattende syn på produksjonen og forsyningskjeden. Dermed får bedrifter økt evne til å produsere produkter som er mer komplekse på kortere tid. Dette vil resulterer til kostnadsbesparelser, innovasjon og økt lønnsomhet.

Utviklingen av ERP-programvaren hjelper bedriftene å fjerne hindringer mellom virksomheten og kundene sine for å forstå trender og produktkrav bedre, og å gi verktøy for å hjelpe dem med å innovere og øke sine virksomheter i fremtiden.

Velkommen til en ny alder av produksjon og «SMART ERP».

Ta kontakt for mer informasjon

Ta kontakt med oss for mer informasjon om denne artikkelen.
Tilbake til oversikt