Tilbake til oversikt

IoT-søppelbeholdere er smart(by) i praksis!

01.08.2017
Av:
Robert Hansen

IoT-baserte Sensorer sørger for korrekt tømming og fulle lass.

Du har sikkert lest eller hørt om smarte byer? En by går over til å bli smart når den bruker digital teknologi til å gjøre livet bedre for innbyggerne. Ikke minst blir byen også mer produktiv, når den blir smart.

FNs 17 bærekraftmål identifiserer utfordringer som må løses på en annen måte enn det gjør i dag. Det 11. målet omhandler i sin helhet «Bærekraftige byer og samfunn». Nedenfor tar vi opp hvordan en by kan bli smart på avfallshåndtering.

Over 50% av verdens befolkning bor nå i byer, og tallet skal stige til 75% innen 2050. Mens verdens byer bare dekker 2% av det globale landområdet, står de for en svimlende 70% av drivhusgass utslippet og størst ansvarlig for globale klimaendringer. Disse fakta etterspør bærekraftige løsninger til fremtidige byer. Noen av kravene er energibesparende og effektiv gate- og trafikkbelysning og reduksjon av CO2-utslipp fra motorvogner.

Barcelona, ​​Singapore, Stockholm og Seoul er prakteksempler på byer som har tatt store framskritt i det å bli en smartby.

I Seoul er avfallshåndtering et av de viktigste områdene der nyskapende teknologier har blitt brukt for å takle den globale klimaendringen. Den sydkoreanske hovedstaden hadde problemer med avfall og overfylte søppelbeholdere. Dette førte til hyppige klager fra beboere. For å løse disse problemene, installerte byen IoT-baserte sensorenheter på hundrevis av avfallsbeholdere rundt om i byen, slik at byens renovatører kan overvåke fyllingnivået på hver søppelbeholder eksternt. Sensorene registrerer alle typer avfall og overfører de samlede dataene via det trådløse mobilnettet til en smart avfallshåndterings-plattform, noe som hjelper operasjonsledere til å beregne optimale tider for oppsamling, og ikke minst optimale ruter.

Styringsverktøyet visualiserer kapasiteten til hver søppelbøtte i et trafikklyssystem: grønn farge betyr at avfallsbeholderen fortsatt har god plass og rød farge gir signal til operasjonslederen at oppsamling er nødvendig. I tillegg til å bistå med de optimale ruter, forutsier programvaren også tider ved å benytte historiske data.

Det som før hørtes teknisk umulig ut, har allerede blitt realisert i mange smarte avfallshåndteringsprosjekter rundt om i verden. 

Tradisjonelt er dagens oppsamlinger ineffektive og rettet mot hver søppelbeholder, uten å vite om de er fulle eller tomme. En søppelbeholder med sensorer gir både renovatøren og brukeren muligheten til å følge fyllingsnivået til hver avfallsbeholder i sanntid. Sammen med en levende overvåkingsplattform kan personellet planlegge hvordan oppsamlinger håndteres, rettet mot plasseringen av fulle søppelkasser.

For tiden er innsamling av søppel både forurensende og ressurskrevende. Dette innebærer mange søppelbiler som daglig kjører mange mil og slipper ut store mengder CO2.

Sensorerbasert søppelhåndtering fører til færre lastebiler på vegene, noe som betyr mindre drivstofforbruk. Færre lastebiler på veiene betyr også mindre støy og mindre luftforurensning.

Det er estimert at sensorbasert søppelhåndtering kan redusere avfallskostnadene med opptil 50%. Dette er mulig fordi mindre ansamlinger betyr mindre penger brukt på kjøretid, vedlikehold og drivstoff.

Uten en effektiv metode for søppelinnsamling, blir det i værste fall økte problemer med bakterier, insekter og skadedyr, som også fremmer spredningen av luft- og vannbårne sykdommer. Ikke minst på offentlige steder som strender og friluftsareal, ser vi ofte at bosset "flyter over" pga perioder med økt aktivitet.

En sensorbasert søppelhåndtering med sanntids fyllingsnivå, reduserer vesentlig overflodet av søppel ved å informere renovatørene før de går over kapasiteten.

Det er flere kommuner i Norge, bl.a. Halden kommune, som allerede er godt i gang med planleggingen av å digitalisere søppelhåndtering. 

Har du spørsmål om sensorer og IoT i din virksomhet, ta gjerne kontakt med oss for et hyggelig møte.

Ta kontakt for mer informasjon

Ta kontakt med oss for mer informasjon om denne artikkelen.
Tilbake til oversikt