Tilbake til oversikt

IoT - Vår prosessmetodikk

29. April 2019
Av:
Daniel Westervik

Tingenes internett kan skape nye muligheter for din bedrift. Les Gagn sin metodikk for å følge din bedrift fra behov, til løsning og implementering.

Last ned Gagn IoT sin prosess.

Tingenes internett kan skape nye muligheter for din bedrift. Hva om produktene kunne ha mer informasjon? Hva ville det gjort for din bedrift?

•       Tenk om man kan få vite tilstanden på et produkt, og hvor mye det er blitt brukt.

•      Når var sist service? Kan man få informasjon om denne uten å ha tilgang til en database?

•      Hva med dokumentasjon? Tenk om all informasjonen på et produkt var lett tilgjengelig.

Gjennom bruk av trygg lokal lagring, skylagring og trådløs overføring, kan man på en enkel måte skape digitale versjoner av produktene dine. Produktene kan varsle om hvordan det er blitt tatt vare på siden det var på service sist. Alt kan ha sensorer og du kan få oversikt over temperatur, fall, trykk og bevegelse.

Det er mye spennende teknologi som kan brukes, men passer det for oss? Vil det virke i vårt arbeidsmiljø? Og hvor mye vil det koste?

Gjennom god planlegging vil man unngå kostnadsoverskridelser.


Teknologi blir rimeligere for hver dag. Det kommer stadig nye muligheter for å samle informasjon. Hvor skal man starte?

Hvordan kan du teste ut ny teknologi på en trygg måte? Og hvordan kan vi se at det virker før vi kjører i gang et stort prosjekt.

For å sikre at IoT prosjekt løser behovet er det viktig å ha en klar plan for prosjektet når man setter i gang. Slik klarer man å lagre lærdom gjennom prosessen. I tillegg klarer man å se den rød tråden mellom behov og løsning. Dette gjøres ved å ha en strukturert prosess med milepæler på viktige områder. Slik kan man endre et prosjekt ved behov.

Gagn utformer en strukturert prosess med milepæler på viktige områder.

 

I Gagn har vi definert en prosess som adresserer de kritiske områdene i forbindelse med implementering av IoT. Dette inkluderer også erfaringer basert på flere tidligere prosjekter.

Gjennom å teste ut mindre piloter i en tidlig fase kan man planlegge en trygg implementering hvor man høster erfaringer underveis..Dette er en metode som skaper trygghet og holder kostnader innenfor rammen.

Bruk av sensorteknologi åpner for nye forretningsmodeller. Tenk om man kan selge et produkt hvor kunden betaler for hver gang den brukes, og ikke eier produktet. Man kan også etablere nye tilleggstjenester som er nyttige for sluttkunde.

Gjennom testing og piloter vil ansatte få kunnskap og man vil se effekten av nye løsninger på et tidlig tidspunkt.

Sensorer kan samle inn informasjon som bedriften kan bruke til prediktivt vedlikehold, produktutvikling i tillegg til optimalisering av produksjonsprosessen. Sensorer kan være til nytte i hele verdikjeden. Man trenger ulik teknologi til ulike prosjekter. Gagn hjelper med å sette opp hvilken teknologi man kan bruke hvor og når.

I Gagn sin metodikk går man sammen med kunden igjennom utfordringer kunden har og utforsker teknologi, før man tester den i miljøet man har tenkt. Mye av den beste teknologien er kansje ikke blitt testet i området som bedriften vil bruke systemer i. Det er derfor viktig å gjennomføre mindre undersøkelser blant annet stresstester, pilotering, Proof of Concept (POC), før man ruller ut et stort skala. En slik prosess skaper inkludering, kjennskap og forståelse for ny teknologi internt i bedriften.

Last ned Gagn sin prosessmetodikk.

Ta kontakt for mer informasjon

Ta kontakt med oss for mer informasjon om denne artikkelen.
Tilbake til oversikt