Tilbake til oversikt

Øk fokuset på cybersikkerhet!

13.02.2018
Av:
Gry Helene Stavseng

Korleis bidreg du for å redusere skade, knytt til cybertruslane vi møter?

1 av 2 virksomheter har blitt utsatt for cyberhendelser det siste året. Dette kjem fram i ei kartlegging gjennomført av ÅKP, Gagn og PwC i januar 2018 

Digitaliseringa er på sterk frammarsj. Har alle tilsette i di bedrift kunnskap om korleis dei kan bidra til å redusere skade når bedrifta blir utsatt for cyberangrep?

Bedriftene er sårbare, og tilsette må bli betre førebudd på situasjonar som kan oppstå. Dette kan vere ein uoppmerksom ansatt som gjer ein glipp som kan føre til informasjon kjem på avveie. Det kan vere hacking, sabotasje eller digital spionasje frå andre land.

9 av 10 meiner at ledelsen har for lite fokus på cybersikkerhet. Du kan bidra til å sette cybersikkerhet høgt på agendaen i di bedrift, og derigjennom bidra til større bevisstgjering hjå tilsette på alle nivå.

Sikringsarbeid er ikkje berre knytt til teknologi. Det er også viktig å ta tak i sikkerhetskulturen i bedriftene, for å bli bedre skodd ved eit cyberangrep.

Di bedrift utgjer eitt ledd i ei verdikjede som består av kundar og leverandørar frå inn- og utland. Ved å redusere skadeomfang i di bedrift, kan du samtidig bidra til ein sikrare kvardag for dei andre i verdikjeda. Bruk sikringstiltak som eit konkurransefortrinn! 

Ta kontakt med Gagn om du ynskjer meir informasjon knytt til auka bevisstgjering. Gjennomfør ei risiko- og sårbarhetsanalyse, og avklar tiltak som fortsatt manglar knytt til cybertruslane også di bedrift står overfor.

Ta kontakt for mer informasjon

Gry Helene Stavseng
Prosjektleder
+47 917 78 545
gry@gagn.no
Tilbake til oversikt