Tilbake til oversikt

Prosjektledelse - Robotisering av Produktlinje

01. Oktober 2019
Av:
Daniel Westervik

Basert på en tydelig erkjennelse fra kunden om at det teknologiske nivået måtte moderniseres ble Gagn Consulting engasjert for å bistå som prosjektleder. Total prosjektperiode har vært 2 år der det har gått gjennom fasene forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Forprosjektfasen var den mest omfattende der valg av leverandører og detaljprosjektering ble utført.

Implementeringen har vært en bedriftskritisk oppgave og som krevde omfattende tester i forkant for å redusere nedetid og risiko maksimalt.Alle faser har vært gjennomført i tett integrasjon med bedriftens organisasjon da det endrer både på arbeidsinnhold og prosesser for mange ansatte. Dette har vært sentralt med tanke på å forstå viktigheten av hva digitalisering og automatisering betyr. Prosjektet har nå klart å skape en forståelse og en visjon blant de ansatte om hvordan den nye arbeidshverdagen vil være.

 

Resultatet er en robotisert og automatisert produksjonslinje som er fullintegrert med bedriftens ERP system der RFID teknologi brukes for å kunne styre den interne logistikken. Basert på at løsningen er blant de mest avanserte i verden har kunden oppnådd stor økning i produksjon samt bedret sitt sluttprodukt ut til kunden gjennom repeterbare, forutsigbare og robotiserte prosesser.

 

Gagn har tung prosjekterfaring gjennom  å lede, rådgi og bistå kunder i komplekse prosjekt, fra oppstart til implementert og avsluttet.

Ta kontakt for mer informasjon

Håvard Fanum
Seniorrådgiver
+47 901 83 423
havard@gagn.no
Tilbake til oversikt