HjemTjenesterKonsulenteneBloggKontaktBli en av ossPå-tversERP-forum Nordvest

La ERP-implementeringen bli en smidig og vellykket prosess

Anskaffelse og implementering av et ERP-system er tidkrevende og komplisert, og involverer hele organisasjonen. Vi hjelper deg.

ERP står for Enterprise Resource Planning, og er en fellesbetegnelse på alle IT systemer som håndterer bedriftens hovedprosesser: salg, innkjøp, prosjektstyring, produksjon, logistikk, lagerstyring, økonomi, regnskap og rapportering. Det sier seg selv at dette er omfattende.

Norges fremste ERP-ekspert, Bo Hjort Christensen, kaller ERP-systemet bunnsvillen i digitaliseringen.

Gagn har oppdatert kjennskap til de mest aktuelle ERP-systemene og leverandørene på markedet. Samtidig er vi system- og leverandøruavhengig. Vi anbefaler helt enkelt den løsningen som du er best tjent med i hvert enkelt tilfelle.

Tett samarbeid i hele prosessen

I våre prosjekter opptrer vi alltid som praktiske rådgivere og prosjektledere. Vi blir en naturlig del av organisasjonen din så lenge prosjektet pågår. Vi har gjennomført en rekke ERP-prosjekter, og vet at tilstedeværelse er helt nødvendig.

Det viktige forarbeidet

Konsulentene i Gagn har gjennomført en rekke ERP prosjekter, med særlig fokus på den første viktige fasen med valg av rett implementeringspartner og ERP system. Typiske aktiviteter som inngår i et slikt forprosjekt er:

 • Prosjektplanlegging
 • Prosesskartlegging: «As-Is» og «To-Be»
 • Analyse av forretningsprosesser og kravdefinisjon
 • System- og leverandørevalueringer
 • Gjennomføring av anbuds- og anskaffelsesprosesser

I de fleste av våre ERP-prosjekter bistår vi også gjennom selve implementeringsfasen. Dette fordi behovet for tydelig og sterk prosjekt- og endringsledelse er stort.

Listen under viser noen av ERP systemene fra våre siste prosjekter:

 • Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidl. Navision)
 • Microsoft Dynamics365 Finance & Operation / Supply Chain (tidl. AX)
 • Infor M3
 • Infor LN
 • SAP S4
 • Odoo
 • SAP Business One
 • IFS
 • Monitor
 • InSoft Touchtime
 • Rambase
 • Visma

Har du spørsmål om hva vi kan gjøre for deg innen ERP? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Eirik S. Nilssen
Seniorrådgiver
+47 996 28 333eirik@gagn.no

Noen av kundene vi har jobbet med innen ERP

Mørenot
Motus
Foraform
Hfasader
Partner Plast
Kongsberg Maritime
Rolls-Royce
artec
Havyard
Inmarsat Solutions AS
Optimar
Spilka
Bunkeroil
ACEL
Devold

Les mer om hva vi kan gjøre innen ERP

No items found.

Våre andre tjenesteområder