HjemTjenesterKonsulenteneBloggKontaktBli en av ossPå-tversERP-forum Nordvest

I en verden som er i konstant endring, er det avgjørende å kunne tilpasse seg nye markedsforhold, teknologiske fremskritt og endringer i forbrukeratferd.

Organisasjonsutvikling og endringsledelse er kritiske komponenter i enhver bedrift som ønsker å forbli relevant og konkurransedyktig i et stadig skiftende marked. Disse prosessene er ikke bare viktige, men også essensielle for å sikre en bedrifts langsiktige suksess og vekst.

Organisasjonsutvikling og endringsledelse er bedriftens kontinuerlige arbeid med å forbedre organisasjonens evne til å håndtere endring i og utenfor virksomheten. Gode endringsprosesser er også en viktig forutsetning for vellykket implementering av nye styringssystemer i et selskap – som f.eks. ved implementering av ERP-system.

 • Vi kan bidra til planlegging og iverksetting av systematiske tiltak, for å sikre at bedriftens ressurser blir anvendt på en god og effektiv måte. Dette inkluderer blant annet bistand til å forstå og håndtere ansattes ulike reaksjoner knyttet til endring.
 • Vi ønsker å bidra til verdiskapning og utvikling, og at våre kunder gjennomfører gode endringsprosesser.

Strategisk kompetanseutvikling innebærer en målrettet og helhetlig satsing på kompetanse for å øke organisasjonens måloppnåelse og verdiskapning, og også for å motivere og beholde de beste folkene.

 • Vi kan analysere kompetansekrav og kompetansebehov basert på organisasjonens mål og strategier.
 • Kartlegging av ansattes kompetanse vil deretter klargjøre bedriftens behov for anskaffelse, utvikling og mobilisering av kompetanse.

Et velfungerende partssamarbied i arbeidslivet er tuftet på den norske modellen og rammeverket som er utviklet av sentrale parter i arbeidslivet.

 • Vi kan bidra til at tillitsvalgte og bedriftens representanter samarbeider for best mulig forvaltning av bedriftens ressurser.
 • Ved behov, kan vi også delta i drøftinger og forhandlinger mellom partene.

Lønn og ansattgoder omhandler bedriftens direkte og indirekte lønn.

 • Vi kan bidra til å utvikle eller revidere bedriftens lønnspolitikk. Dette vil gi bedriften en tydelig og forutsigbar prosess knyttet til lønnsfastsettelse og lønnsjustering, som tar høyde for bedriftens lønnsevne og den generelle lønnsutviklingen i markedet.
 • En god lønnspolitikk omfatter også indirekte lønn og ansattgoder, og sier noe om hvordan bedriften bør kommunisere godene til ansatte og ved rekruttering.

Vi kan også tilby bistand til:

 • ESG (Miljø, sosiale og forretningsetiske forhold)
 • HR-prosesser, retningslinjer, prosedyrer og håndbøker
 • Kartlegging av selskapets behov for HR/HCM-verktøy og rådgivning knyttet til å finne passende system
 • GDPR
 • Åpenhetsloven
 • Kartlegging av arbeidsmiljø

Har du spørsmål om hva vi kan gjøre for deg innen Organisasjonsutvikling? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Nina Fuglebakk
Seniorrådgiver
+47 992 36 255nina@gagn.no

Noen av kundene vi har jobbet med innen Organisasjonsutvikling

Flakk
HL Skjong
Conta

Les mer om hva vi kan gjøre innen Organisasjonsutvikling

No items found.

Våre andre tjenesteområder