HjemTjenesterKonsulenteneBloggKontaktBli en av ossPå-tvers

IoT gir bedriften nye vekstmuligheter

Internet of Things handler om å digitalisere produkter, infrastruktur og maskiner. Ut kommer mengder av nyttige sensordata. Gjennom vårt datterselskap Gagn IoT AS kan vi både gi støtte til prosessendring, og raskt levere applikasjoner som høster verdi fra gullgruven med data som norsk industri sitter på.

I Gagn IoT AS har vi bl.a. inngått et tett samarbeid med selskapet Digitread Connect AS. Dette gir oss tilgang på teknologi som bl.a. består av løsninger for Edge, IoT-plattform og applikasjoner. IoT, eller «Internet of Things», innbefatter sensorer og smarte enheter som er i stand til å kommunisere med en sentral løsning for innsamling av data. Dette er data som bl.a. kan brukes til å ta bedre beslutninger, spare kostnader, redusere risiko og utvikle nye forretningsmuligheter. Industriell IoT handler om å bruke teknologien på industrielle prosesser og produkter. Kombinasjonen av den nyeste teknologien og Gagn sin industrielle erfaring og forretningsforståelse skaper nye muligheter for norsk industri.

Digitread Connect AS er et produktselskap med løsninger for industriell IoT. Løsningene bygger på maskinvare fra Siemens, skyteknologi fra Google og applikasjoner basert på den norske No-code plattformen Appfarm. Porteføljen av teknologi gir industrien tilgang på nøkkelferdige løsninger som kan skreddersys på veldig kort tid. Løsningene brukes i dag blant annet til håndtering av data fra ballastvannsystemer, roboter innen havbruk og overvåking av skipsverft mm.

Vi har som filosofi at at industriell IoT hverken skal være vanskelig eller kostbart. På bare noen få dager kan kundene få en applikasjon med sine data. Dermed kan industrien raskt komme i gang og se verdien av IoT. Etter hvert som man ser ytterligere bruksområder, kan funksjonaliteten utvides. Denne metodikken kombinert med ferdigutviklede, konfigurerbare SW moduler skapt for industriell IoT, gir kundene skreddersydde, skalerbare og nøkkelferdige løsninger. Løsningen kan også integreres med data til/fra eksisterende systemer, som for eksempel ERP.

I Gagn IoT AS jobber vi med IoT i mange fasetter; som prosjektledere for konseptutvikling, som rådgivere i valg av sensorteknologi og infrastruktur, og som forretningsutviklere og leverandør av nye digitale tjenester og produkter.

Teknologien er middelet, økt verdiskaping er målet

Vår tilnærming er å finne ut hvordan IoT kan bidra til verdiskaping og merverdier for deg og din bedrift. Når det ikke finnes noen standardløsninger, er det viktig å ha god forretningsforståelse og erfaring fra mange typer bedrifter og bransjer.  

Selv om tjenestedesign og teknologi står sentralt i slike prosjekter, er det også organisatoriske aspekter som må klarlegges allerede i konseptplanleggingen:

  • Har bedriften den nødvendige kompetansen til å drive den nye satsingen?
  • Hvordan påvirkes andre IT-systemer og infrastruktur av valgene som blir gjort?
  • Hva er konsekvensen for verdikjeden og interne prosesser om man skal introdusere digitale tjenester?

Stort og nyttig nettverk, ingen bindinger

Gagn IoT har et stort nettverk av leverandører av sensorikk, økosystemer og utviklingstjenester i IoT-universet. Vi velger løsninger og leverandører som du som kunde er tjent med, og som vi kan stå inne for.

Har du spørsmål om hva vi kan gjøre for deg innen IoT? Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Daniel Westervik
COO Gagn IoT AS og Seniorrådgiver
+47 984 05 922daniel@gagn.no

Noen av kundene vi har jobbet med innen IoT

Egset
HI gjørtz
Helland
Vbblikk

Les mer om hva vi kan gjøre innen IoT

Våre andre tjenesteområder